Indexácia poistných zmlúv v súvislosti s rastom cien nehnuteľností na SK trhu

Indexácia poistných zmlúv v súvislosti s rastom cien nehnuteľností na SK trhu

Aký rast cien nehnuteľností evidujete za posledných – 5, 10, 15 rokov?

Historicky možno povedať, že ak ceny nehnuteľností nestagnovali tak rástli s výnimkou rokov 2008 až 2010. Napríklad 2i byt v širšom centre Trnavy v roku 2008 bolo možné kúpiť za 60.000€. V súčastnosti je možné rovnaký byt nadobudnúť približne za 150.000€.

 

Ak sa pozrieme na porovnanie rokov, kedy (porovnanie rokov) ste na trhu zaznamenali najväčší skok v raste cien nehnuteľností?

Jednoznačne možeme povedať, že najväčší skok v raste cien nehnuteľností sme zaznamenali od roku 2018 po súčasnosť. V predchádzajúcich rokoch sa rast cien pohyboval v rozmedzí 5 až 10 % ročne.

 

Aký vplyv na ponuku/dopyt majú neustále sa zvyšujúce ceny nehnuteľností?

Paradoxne zvyšujúce sa ceny nehnuteľností nemajú aktuálne vplyv na pokles dopytu nakoľko lacné bankové peniaze sa stávajú dostupnejšie pre širšiu skupinu obyvateľstva. Trend rastu cien nehnuteľností bude pretrvávať pokiaľ sa nezmenia pravidlá v povolovacích procesoch na novú bytovú výstavbu, ktorá by rozšírila ponuku a rast cien by sa čiastočne spomalil.

 

Je región, kde ste v spomínanom období zaznamenali pokles cien nehnuteľností?

Región s poklesom cien nehnuteľností na Slovensku sme nezaznamenali. V posledných dvoch rokoch má COVID – 19 výrazný vplyv aj na regióny kde by sme rast cien neočákavali. Regióny stredného a východného Slovenska s rekreačným potenciálom sú predmetom vysokého záujmu.

 

Poisťovne v súvislosti s rastom cien nehnuteľností upozorňujú na veľmi dôležitú indexáciu poistnej zmluvy. V skratke, aby ľudia prehodnocovali poistnú sumu vo svojom poistení a „nezaspali“, pretože pri prípadnej škode im ich pôvodná poistná suma nemusí pokryť náklady na opravu. Zaznamenali ste v praxi dopyt, resp. otázky smerujúce k poisteniu?

Z pravidla si majitelia poisťujú nehnuteľnosť na aktuálnu trhovú hodnotu v čase podpisu kúpnej zmluvy/úverovej zmluvy kedy na nich prechádza vlastnícke právo.  Je pravdou, že majitelia nehnuteľností neprikladajú dostatočný význam indexácii poistnej zmluvy čím sa dobrovoľne vystavujú riziku v prípade vzniknutej škodovej udalosti.

 

Stretli ste sa už v praxi s tým, že by klienti zabudli na indexovanie poistenia a nehnuteľnosť by mali poistenú ešte na pôvodnú sumu, za ktorú nehnuteľnosť pred rokmi kupovali?

Áno takýto prípad nie je ojedinelý, v praxi sa s tým stretávame často. Riešením takejto situácie je zveriť sa do rúk odbroníka v danej oblasti, ktorý vás bude pravideľne informovať možnosti úpravy poistnej zmluvy.

 

Aké sú vaše odporúčania klientom pri kúpe nehnuteľnosti ohľadom poistenia?

V každom prípade odporúčame našim zákazníkom sledovať aktuálnu hodnotu ich nehnuteľnosti. V prípade, že ich nehnuteľnosť má vyššiu trhovú hodnotu ako je hodnota poistnej sumy odporúčame obrátiť sa na poisťovňu a upraviť poistnú sumu na predmetnú hodnotu. Takúto kontrolu odporúčame aspoň raz ročne v hraničnom termíne raz za dva roky.

Potrebujete pomôcť s predajom nehnuteľnosti?

Kontaktujte nás

Autor článku -
Dátum publikovania - 21.3.2023
Kategória - Aktuality